MẸ VỀ THIÊN CUNG
Lm. Trọng Khẩn


ĐK. Mẹ về thiên cung, (Mẹ về với thiên cung) cho con hy vọng. (Sống trong niềm hy vọng) Mẹ về thiên cung, (Chúng con đang chờ mong.) nơi con chờ mong. (Nơi con hằng chờ mong.) Mẹ về thiên cung, (Mẹ về với thiên cung.) quê hương hằng sống, (Trên trần gian vui mừng.) nơi con hy vọng, (Nơi con hằng chờ mong;) sống trong hiệp thông. (luôn vui sống hiệp thông.)

1. Lạy Mẹ Ma - ri - a, Mẹ mở đường cho con đi tới. Mẹ là hình ảnh của Giáo hội; Hôm nay Mẹ đã về trời, cho con hạnh phúc tuyệt vời; cả trần gian hớn hở mừng vui

2. Lạy Mẹ của Ngôi Hai xưa xuống trần ban ơn cứu rỗi, cứu nhân loại khỏi vòng hư hoại. Hôm nay Mẹ Chúa về trời, xin thương nhìn xuống cuộc đời còn chìm trong gông cùm tội lỗi

3. Lạy Mẹ đầy khoan nhân xin đoái nhìn đoàn con yếu đuối, mang thân phận hình hài cát bụi. Hôm nay Mẹ đã về trời, con xin từ khước tội đời, để cùng Mẹ vui mừng bước tới