MỘT ĐIỀM LẠ
Lm. Trọng Khẩn


ĐK. Một điềm lạ xuất hiện ở trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp một vầng trăng, đầu đội đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

1. Người nữ đó là ai? Chính bà là Mẹ Ngôi Hai; chính bà là Mẹ Giáo Hội; chính bà là Mẹ nhân loại; bà mệnh danh; Ma - ri - a rất đẹp xinh.

2. Người nữ đó là ai? Chính bà là Mẹ đồng công cứu chuộc trần gian lỗi lầm; chính bà là Mẹ tinh tuyền; Mẹ đồng trinh không vương ố chút tội nguyên.

3. Người nữ đó là ai? Chính bà là Mẹ Thiên Chúa; chính bà nhận ơn cứu độ, mang lại hạnh phúc vô bờ để trần gian hoan ca danh Ma - ri - a.