TIN YÊU MẸ
Lm. Trọng Khẩn


1. Lạy Mẹ Ma - ri - a, Mẹ là Nữ vương đồng trinh; xin Mẹ đoái thương con cùng, xin Mẹ chở che cho con biết cậy trông nơi Mẹ.

ĐK. Con tin yêu Mẹ dù lúc gian nguy. Con tin yêu Mẹ dìu bước con đi. Con tin yêu Mẹ từ ái bao la. Con tin yêu Mẹ, Mẹ Ma - ri - a. Con tin yêu Mẹ phù giúp con luôn, cho con vững lòng tận hiến hy sinh, luôn hy sinh nhiều dù lắm thương đau, noi gương danh Mẹ, Mẹ Ma - ri - a.

2. Lạy Mẹ Ma - ri - a, Mẹ là Nữ vương đời con, xin Mẹ dẫn con trên đường con đường hiểm nguy cho con bước về quê an bình