NHỮNG NĂM THÁNG VUI CA
Trần Quốc Dũng


Solo: Đoàn con tạ ơn, con luôn tạ ơn Người đã gọi đoàn con. Người đã mời gọi con vào ngợi khen Thiên Chúa bằng lời ca khúc nhạc, bằng điệu hát cung đàn

Duo: Để cho đoàn con vui say tình Cha cùng cộng đoàn dân Chúa, cùng triều thần thiên quốc trong mỗi thánh lễ tạ ơn, được hòa vang câu ca cùng ngợi khen tình yêu Cha

Tutti: Đoàn con hoài ghi nhớ những năm tháng trong đời được tụng ca Chúa Trời lòng yêu Chúa luôn đầy vơi. Những năm tháng chứa chan niềm vui được bên nhau hòa lời ca ngợi khen tình yêu Cha. Đoàn con giờ vẫn nhớ những năm tháng bên nhau cùng cất cao lời nguyện cầu, tình yêu Chúa ôi nhiệm mầu, đã liên kết chúng con thành nên như một bài ca, giờ đoàn con dâng lên xin cảm tạ tình Cha