NIỀM TIN CÒN MÃI
Hồng Trần Phạm Đình Đài


1/ Con nguyện dâng lên Chúa xác thân và thần trí tâm hồn. Xin Chúa thương giữ gìn suốt cuộc đời mãi thuộc về Chúa. Cho đời con như nến được luôn mãi cháy mãi không tàn lụi, dẫu tháng năm hao mòn giông tố giữa đời niềm tin vẫn còn

ĐK: Một lòng tin kính con thờ kính Chúa là Chúa con, Một lòng yêu mến yêu một Chúa với hết lòng son. Con luôn luôn vững lòng cậy trông trong cơn khốn cùng, con xin theo bước Ngài suốt đời còn mãi tin yêu

2/ Con nguyện dâng lên Chúa những ưu phiền lo lắng trong đời. Xin phó dâng nơi Ngài những đêm dài, những khi sầu đắng, cho niềm tin mong manh được luôn son sắt, mãi không đổi thay, nên muối men cho đời Thập giá không ngại, nguyện theo bước Ngài

3/ Con nguyện xin tha thứ biết bao lần lầm lỗi trong đời, khi bước chân hoang đàng mãi bôn ba bước xa nẻo chính. Con về đây bên Chúa hưởng ơn tha thứ tái sinh đời con. Ơn Thánh Linh tuôn tràn, sự sống khơi nguồn niềm tin đá vàng