ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lm. Vũ Đình Trác


Việt Nam đất nước tôi bao trăm năm chan hòa trong máu thắm. Đẹp thay ôi đẹp thay dòng máu Tử Đạo hùng anh. Việt Nam quê hương tôi hôm nay đây huy hoàng trong ánh quang. Đẹp thay ôi đẹp thay dòng máu Tử Đạo Việt Nam

1/ Máu đào nhuộm thắm đất thiêng, ân tình phúc đức mà nên đất lành. Một đoàn chiến sĩ hùng anh, máu xương tan nát tô thành (là) thành Ngọc Châu

2/ Nam Quan cho tới Cà Mau, Rồng Tiên hòa tiếng ca dao lẫy lừng. Hoan hô thánh đức muôn trùng, một trăm mười bẩy anh hùng (anh hùng) Việt Nam