SUỐI THIÊNG
Thanh Cao


1- Êm đềm triền miên, nơi nhà chầu vắng. Cha ngồi chờ mong, cô đơn âm thầm. Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương, gánh phong trần chất nặng nề yếu nhược hơi sức. Phút vui này giũ bụi hồng mau đến suối thiêng. Nước sinh trường hưởng no đầy hết ngàn ưu phiền.

ĐK: Lời tình thầm vang thiết tha lòng con, (thiết tha lòng con). Bùi ngùi tình nhân thế với lòng mến (tàn phai lòng mến). Tiếc bao lần đã phụ tình thương. Lòng vàng thề không chút phai mờ đi (không phai mờ đi). Cùng người rầy vui bước con đường thế (đường trường dương thế). Ước trọn đời đắm say ơn Người.

2- Đêm ngày tìm con, qua rừng trèo núi. bên lòng nhặt khoan, riêng ai nhắn cùng. Tiếng chuông giục giã xa gần con cái tha phương, đến vui vầy Bánh Thiên Thần dưỡng tồn sinh sống. Thế nhân bạc, sống trụy lạc xa tiếng ngân thiêng. Đớn đau lòng Hỡi con hiền, hãy làm nguôi phiền.