TÌNH CHA YÊU CON
Lm. Từ Duyên

1. Tình Cha yêu con như đóa hoa xuân đẹp tươi. Tình Cha yêu con cao vút cao mây trời. Tình Ngài yêu con lung linh như vầng trăng sáng. Tình Ngài yêu con tình yêu mãi thênh thang.

2. Tình Cha yêu con như khói hương thơm ngàn nơi. Tình Cha yêu con như sóng reo biển dài. Tình Ngài yêu con cho con luôn cả mạng sống. Tình Ngài yêu con tình sáng khắp muôn phương.

3. Tình Cha yêu con như nắng reo vui ngày mới. Tình Cha yêu con như gió đưa đưa dịu dàng. Tình Ngài yêu con mênh mông như giải cát trắng. Tình Ngài yêu con làm sao nói cạn lời.

4. Tình Cha yêu con tha thiết như muôn triều sóng. Tình Cha yêu con như đất mong nước nguồn. Tình Ngài yêu con không chi đâu mà sánh ví. Tình Ngài yêu con tình reo hát tươi vui.

ĐK1: Ôi tình bao la Chúa đổ trên con, bao nhiêu ngọt ngào từ nơi giòng máu thắm. Ôi tình yêu thương Chúa đổ trên con. Theo con vào đời niềm tin không phai tàn.

ĐK2: Con đây cảm mến tình Cha, biết lấy chi đáp đền cho cân xứng. Tuy rằng tình con bé nhỏ nhưng vẫn dâng lên trái tim đầy tình thương.