MARIA THÁNH MẪU
Đặng Ngọc Ẩn


ĐK. Trên nẻo đường lữ thứ xin giữ gìn nghĩa tử luôn luôn noi gương Mẹ hiền Ma - ri - a khiêm cung hai tiếng "Xin vâng". Niềm vui sống cùng Mẹ là Thân Mẫu Hội Thánh, nguyện cầu cho đất nước chúng con, cho Giáo hội luôn vững bình yên.

1. Trên Thiên đàng là Nữ hoàng bên cạnh Chúa Con. Danh Thánh Mẹ cả Triều thần Thiên quốc tôn vinh. Nữ tỳ khiêm tốn đã cưu mang Con Chúa Thiên Đình. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con hưởng phúc trường sinh.

2. Ma - ri - a đầy phước lạ hơn mọi nữ nhân Trần gian này ca tụng Mẹ Thiên Chúa vinh quang. Muôn đời hoan hỉ khắp nơi nơi hớn hở vui mừng. Nữ Vương Thiên đàng xin giúp con được hưởng Thiên nhan.