MỪNG MẸ LA VANG
Đặng Ngọc Ẩn


ĐK. La-Vang (La-vang) Tiếng lành đồn xa bốn phương về đây chúng con hát mừng Mẹ Ma - ri - a Yêu thương (yêu thương) Chúa sai Con Một xuống thế làm người sinh bởi lòng Mẹ, Mẹ thật có phúc. (Từ đây trên trời dưới đất) Từ đây trên trời dưới đất tôn vinh Mẹ, Mẹ Thiên Chúa (Mẹ cả nhân loại) Mẹ cả nhân loại, Mẹ cả nhân loại (A - vê A - vê) Vinh quang Nữ Vương Thiên Đàng.

TK. Mẹ trinh khiết, Mẹ vẹn toàn, Mẹ vinh hiển Mẹ từ bi, Mẹ hộ phù, Mẹ ủi an Xin Mẹ La - vang dìu dắt con sống theo Lời Chúa được hưởng phúc cùng Mẹ trên trời.