XIN MẸ ĐOÁI THƯƠNG
Đặng Ngọc Ẩn


Mẹ ơi, xin đoái thương Giáo Hội Việt Nam, thế trần khốn khó, bao bất trung, đạo đức suy tàn. Đoàn con xin Mẹ thương giang tay đỡ nâng, cho Giáo Hội con yêu thương nhau, sống trong hòa bình.