LỜI NGUYỆN LA-VANG
Nguyễn Bách


1. Lời Mẹ dạy con năm xưa: Hãy làm theo Lời Chúa. Lời Mẹ dạy con hôm nay: Ăn năn vì tội muôn người. Lời Mẹ là Kinh Mân Côi cho con đường về bên Chúa. Lời Mẹ là tiếng "Xin Vâng" dạy con một đời dấn thân.

ĐK. Lạy Mẹ La-vang! Xưa nay có ai kêu cầu Mẹ, mà không được thương đến? Giờ đây con xin khiêm cung khấn kêu tên Mẹ một lòng vững tin. Lạy Mẹ La-vang! Xin thương đến con lỗi tội mà ra tay bênh đỡ. Lạy Mẹ Thiên Chúa! Xin nghe tiếng con kêu cầu A - ve Ma - ri - a.

2. Lời Mẹ dạy con khiêm nhu hát lời ca tụng Chúa. Lời Mẹ cùng con ra đi, an vui tìm lại cho đời. Lời Mẹ đồi Can - vê xưa trung kiên một lòng theo Chúa. Lời Mẹ là tiếng "Con Đây" nguyện theo lời Thần sứ truyền.