XUÂN THANH BÌNH
Lan Thanh


A a xuân về, hôm nay xuân về. Trên vòm trời xanh hồng bay phất phới. Chim ca trên cành, loan tin thanh bình, đem niềm an vui đến cho muôn người. Xuân về khắp nơi, mây trời thắm tươi, lòng người vui đón Chúa Xuân tình thương. Mai vàng hé môi, chim trời khắp nơi, rủ nhau tung cánh bay về xa xăm