XIN MẸ CÙNG CON
Đan Thanh


ĐK. Mẹ ơi xin hãy cùng con bước đi trên đời vì trần gian nguy khó nơi nơi. Mẹ ơi xin dìu con bước về quê trời nơi con hằng ước mong.

1. Trần gian ma quỷ rập rình bủa vây cạm bẫy nơi nơi nguyên xin Mẹ là sao sáng soi đường cho con bước đi.

2. Đời con muôn tội ngập đầy nhiều phen yếu đuối lỗi lầm nguyện xin Mẹ hằng thương đoái ban đầy hồng ân chứa chan.