BƯỚC VÀO CUNG THÁNH
Nguyên Kha

(Cảm hứng TV 99)


ĐK: Bước vào cung thánh với lời ca ngợi dâng lời ca ngợi làm sinh lễ con sẽ nâng chén cứu độ và con kêu cầu danh Chúa con sẽ dâng lời kinh cảm tạ lòng Chúa xót thương.

1. Hãy dâng khúc ca vui lên trước nhan Vua Trời vì Người luôn tín trung ngàn năm vững tựa sông núi xin dâng lời ca mừng với muôn nhạc khúc tưng bừng.

2. Hãy ca khúc hân hoan hỡi các dân trên trần vì người tạo tác chúng sinh hồng ân tuôn trào lai láng xin dâng niềm tin cậy mến yêu đến muôn đời.