CÓ MỘT TÌNH YÊU
Tác giả: Lm. Ân Đức

ĐK: (Có một Tình yêu) có một Tình Yêu, Tình yêu lạ lùng như thế đó rất bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát câu tình ca (Chúa thương con nhiều) Chúa thương con nhiều đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuố,i Chúa đã thương nhìn đến con dắt dìu dẫn đưa trong tình (mối tình) tình yêu thắm nồng!

1/ Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian. Tình Người đã chết chỉ vì yêu tha thiết Thánh giá nhuộm máu bằng chứng cho Tình Yêu Đấng Thánh tự hiến làm giá chuộc trần gian.

2/ Tình nào yêu con đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất Chúa muốn dùng con làm chứng nhân Tình yêu, Chúa muốn đời con là khúc nhạc Tình yêu.

3/ Tình nào yêu con nâng con lên hàng bạn thân, cùng con liên kết trong Tình Yêu Giao Ước Chúa chiếm đoạt con bằng Thánh Linh dịu êm. Chúa quyến rũ con bằng tiếng gọi Tình yêu