BÊN MÁNG CỎ
Lm. Kim Long


1. Bên máng cỏ hôi tanh, con quỳ đây với cả lòng thành. Niệm suy và cảm thấu: tình Chúa yêu con cao lút trời xanh, đành giáng sinh đây hiu hắt cô quạnh.

ĐK. Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần. Qua hết rồi ngày tháng điêu linh. Hãy tiếp lời ca lên chung tiếng cùng các thiên thần xin tán tụng ngàn đời Chúa hiển vinh.

2. Sao Chúa bỏ thiên cung sinh hạ nơi máng cỏ bần cùng. Này con đã suy thấu: tình Chúa bao la như sóng đại dương, Ngài tới đem con lên cõi thiên đường.

3. Dâng tiến quả tim con xin được yêu Chúa mãi vẹn tròn. Và luôn hằng ghi nhớ: tình Chúa yêu con kiên vững ngàn năm, dịu mát lung linh như ánh trăng rằm.