GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG
Sơn Dương


1. Hãy mở lòng ra, ta nghe tiếng Chúa truyền ban, đó là điều răn: yêu người như Chúa từng yêu, người đời hôm nay, nhận ra nơi chúng con rằng. Dấu chỉ yêu thương chính là: các môn đệ Thầy. Xin được từ nay lắng nghe lời Ngài, đem cuộc đời con sống vì tình yêu.

ĐK. Thầy ban cho anh em một điều răn của Thầy, là: yêu thương nhau đi như Thầy yêu anh em, đây là điều răn sống động hơn mọi điều trong giới luật, vì yêu thương từ anh em, thì nhân gian liền sẽ biết: anh em chính là môn đệ của Thầy.

2. Ví rằng: ở đâu! Yêu thương bác ái hiện diện, sẽ ngời rạng lên, giữa họ Thiên Chúa hiển vinh, vì tình yêu thương, tìm nhau trong Chúa nhân từ, sẽ gặp trong nhau gương mặt Chúa nơi mọi người. Xin đặt vào con trái tim của Ngài, để hình ảnh Chúa sáng đời con.

3. Chúa đặt vào con, con tim ấm áp nồng nàn, để cuộc đời con, đem tình yêu đến mọi nơi, vì tình yêu thương, dẹp tan bong tối (hận) thù, xây dựng trong nhau, trái tim chứa chan hoà bình. Xin Ngài dạy con biết yêu mọi người, để tình hiệp nhất sáng cuộc đời nhau.