MÙA CỨU THẾ
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. No - el đã trở về hỡi ai người lắng nghe. Tin vui Chúa ra đời gọi hồn lên chơi vơi. Hôm nao ánh sao lạ, ngời lên bao chốn xa. Hôm nao đã chan hòa lời ai đang hát ca. Mùa cứu thế đã đến tình thương đang dâng lên. Hạnh phúc êm đềm mùa thắp sáng thánh ân. Dọi chiếu khắp thế gian, người sống trong bình an.

1. Nào ai triền miên trong xót xa ưu phiền. Ngày đêm chờ tin vui của Người mau đến. Đứng lên mà đón nhận Ơn Trời. Vì Chúa Con ra đời Người đổi mới khắp nơi.

2. Nào ai lẻ loi trong bóng đêm vô vọng. Tìm đâu người thương yêu dẫn đường chỉ lối. Chúa nay đã giáng sinh xuống trần. Người thắp lên hy vọng Người dìu ta bước đi.

3. Mùa đông triền miên đã hóa nên xuân hồng. Quyền năng đổi thay ở cánh tay Thiên Chúa. Hỡi người thờ Chúa nơi gian trần. Người đã cho xa gần một niềm tin chứa chan.