XIN DÂNG LÊN CHÚA
Sơn Dương


1. Xin dâng lên Chúa, bánh thơm ngọt lành, cùng giọt rượu ngon chứa chan ân tình, ngày công lao khó, lòng con tiến dâng. Xin dâng lên Chúa, trái tim hồng tươi, ước mơ hy vọng, cuộc sống an vui, Nguyện xin Chúa thương, khứng ban ơn lành.

ĐK. Nguyện dâng lên Chúa, bao yêu thương trong chén rượu hồng, và đây bánh miến, với lao công tay con thượng tiến. Nguyện Ngài nhận lấy tuy tay con vương nhiều tội lỗi, nhưng con tin rằng: Thiên Chúa là suối nguồn yêu thương.

2. Xin dâng lên Chúa mắt vương lệ nhào, cuộc đời bể dâu, tháng năm phận Người, quẩn quanh toan tính tiền bạc áo cơm. Xin dâng lên Chúa những khi nhục, vinh, lúc con vui, buồn, cuộc sống nhân gian, và xin tiến dâng, xác thân linh hồn.

3. Xin dâng lên Chúa, bước chân mỏi mòn, dặm trường còn xa, cõi mơ Thiên Đường, về miền chân lý gập gềnh khó đi. Như con nai khát, đã bao ngày qua, ước mong đến bên nguồn suối mát trong, hồn bao sướng vui, khúc ca Thiên Đường