ÂN HUỆ TÌNH YÊU
Tác giả: Lm. Ân Đức

1. Ôi ân huệ tình yêu! Con biết lấy chi lấy chi đáp đền yêu con muôn thuở muôn đời. Tình Người hằng thương con khôn ví khôn vời. Người đã gọi con để được nên thánh (ư). Người đã chọn con thi hành thiên ý. Kết giao muôn đời bằng một tình yêu trung tín cao vời.

2. Ôi ân huệ tình yêu! Cha thánh hiến con để con suốt đời theo gương Con Một của Người, một đời hằng trung trinh dâng hiến cho Người. Ngài là đường đi con hằng dõi bước (ư). Ngài là chân lý là nguồn sự sống. Mẫu gương tuyệt vời trọn vẹn niềm vui hạnh phúc rạng ngời.

3. Ôi ân huệ tình yêu! Cha thánh hiến con để con góp phần chung xây Giáo Hội của Người để được Ngài sai đi loan báo Tin Mừng. Để cuộc đời con thông phần thập giá (a). Để cuộc đời con rao truyền ân phúc. Chứng nhân trung thành mầu nhiệm Phục sinh chan chứa vui mừng.

4. Ôi ân huệ tình yêu! Con biết nói chi nói chi mới vừa con xin dâng trọn mối tình, một đời hằng xin vâng phó thác không ngừng. Để cuộc đời con như một bài ca (a). Để cuộc đời con như vườn tươi mát. Thánh ân diệu kỳ chảy vào tràn lan như thác vỡ bờ