ƯỚC MƠ ĐỜI TẬN HIẾN
Tác giả: Lm. Văn Chi

ĐK. Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi! Cung Thánh Ngài ngời bao huyền diệu ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, Khúc hát hiến dâng đời Chúa ơi phụng sự nhà Chúa con mơ ước ngày đêm, có Chúa làm gia nhiệp đời con nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài

1. Chúa gọi con lên hàng nghĩa thiết tâm tư con reo vang ca mừng. Từng bước đời tận hiến con đây dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn

2. Con chẳng trông mong gì Lạy Chúa con van xin mơ ước một điều: được trọn đời tận hiến yêu thương, trong Thánh điện đây sướng vui ngập tràn

3. Khi đời con tô điểm những bước, những bước chân reo vang Tin Mừng. Từng bước Ngài dùi dắt con đi Ôi Chúa tình yêu mến thương ngập hồn