XIN DẠY CON YÊU NGÀI
Lm. Thành Tâm


1. Chúa đã đến cho con người, được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần biết Con một Cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kíp mau quay về!

ĐK. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.

2. Chúa đã sống như con người Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người Ngài lao tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người

3. Chúa đã chết cho dân Ngài được vui sống với Cha nhân từ. Chúa đã hứa cho con người một tình yêu sẽ không hề vơi. Chúa cất bước đi trong đời cùng ai đói khóc than ưu phiền. Chúa đã chết cho con người được mai sau phúc vinh muôn đời