BÊN NGAI MẸ
Lời: Hoài Chiên

Nhạc: Thái Đức Bạch

Bên ngai Mẹ hiền lòng đầy kính mến. Con khấn dâng lên lời nguyền Mẹ Chúa không vương tội truyền Mẹ là đèn soi giữa đêm. Con dâng lời kinh nguyện Mẹ quang vinh. Cho chúng con luôn tận tình bền vững tin nơi Mẹ lành ngày sau lên chốn an bình.

ĐK: Ma - ri - a! Mẹ đẹp như ánh trăng thanh. Ngàn hào quang sáng long lanh. Rọi trần gian giữa đêm thanh. Ma - ri - a! Mẹ hằng soi thấu tâm can. Hộ phù trong lúc gian nan. Mẹ giúp chúng con dưới trần.