MỘT HÀI NHI
Hùng Lân

1.Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã ban riêng cho chúng ta. Khắp bốn cõi mười phương đã rỏ phúc cứu rỗi ngày xưa công bố. Nay muôn dân đã thỏa tâm như mong chờ.

2. Nào vào đây hỡi những ai đang khóc than. Lặng mà coi Chúa hy sinh cho thế gian. Đang vinh quang trời cao chói lói cam mang thân hèn hạ yếu đuối. Đem yêu thương phúc vinh thiên thu cho người.

ĐK: Tôn vinh Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta! Ngài là Đức Ki- tô Ngài là Chúa chúng ta. Trời và đất tri ân dâng khúc tình ca. Hôm nay ánh sáng chiếu soi muôn dân trên thế gian. Người hiền đức hân hoan, người lành thánh ca vang. Người thiện chí reo vui hòa bình.
PDF