BÔNG HỒNG DÂNG MẸ
Phanxicô

Mở: Bông hồng nhỏ bé dâng lên. Trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ.

1. Dâng lên Mẹ một bông hoa hồng, màu hoa vẫn còn hoen máu. Còn hoen máu thắm tươi thanh cao từ tim của Mẹ tuôn trào trong chiều hy tế đồi cao. A - ve Ma - ri - a.

2. Một bông hoa đơn sơ mang theo tình yêu thiết tha. Lời con dâng xin như hương hoa dịu bay vút xa. Nói với Mẹ lời nói trẻ thơ. Nép bên Mẹ yên giấc ngủ mơ. Bên Mẹ yên giấc ngủ mơ. A - ve Ma - ri - a.

3. Mỗi hy sinh đời con dâng Chúa Người nhận lấy như một đóa hồng. Con xin dâng trọn đời con. Đóa hoa hồng là trái tim son. Biết theo đường Thập Giá lên cao. Biết yêu người và biết dâng trao. Con xin theo Mẹ của con. Bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy. Lối xa gần nào có lo chi. Giữa gian trần Mẹ dẫn con đi. A - ve Ma - ri - a.

4. Này hồn người là bông hồng, xin Mẹ hằng nhìn trông. Để mầu hoa mãi được tươi thắm trong nắng huy hoàng. Cho hoa thơm tỏa dạt dào. Cho hoa thơm luôn ngọt ngào. Hồn con như hoa thắm ngát hương ngọt ngào. A - ve Ma - ri - a.