CON MƠ NGÀY NÀO
Tác giả: Xuân Tưởng

1. Biết mấy nỗi buồn một thời, biết mấy chán chường một đời, cho lòng con vẫn thao thức không nguôi, thao thức không nguôi. Tiếng Chúa vẫn là nhiệm mầu, bóng Chúa vẫn còn mịt mù, con lần theo bước đêm tối vây quanh, đêm tối vây quanh.

ĐK. Con mơ ngày nao Chúa dắt con về, đi trong hân hoan tâm tư reo vang dạt dào ý thơ. Con mơ ngày nao chiêm ngắm thiên nhan, quên đi không gian quên đi thời gian quên đi muộn phiền.

2. Đã biết phủ phàng tình đời, đã biết dối lừa lòng người, nhưng hồn con vẫn chưa hết đam mê, chưa hết đam mê. Tiếng Chúa gõ nhẹ vào hồn, tiếng Chúa réo gọi từng ngày, nhưng hồn con vẫn chưa hết lang thang, chưa hết lang thang.