HOÀNG HÔN MÀU TÍM
Lm. Thanh Bình


1. Me ơi, Khi Hoàng hôn về, Nắng tàn bên thềm, lòng thấy tái tê. Mẹ ơi, Mẹ thương nâng đỡ đường đời con đi! Đời con, sóng gió tư bề .Tình Mẹ xin hãy lấp đầy, cho lòng con đây, Năm tháng yên vui trong tinh Mẹ suốt đời.

ĐK. Ôi con dâng lên Mẹ, lòng con tha thiết, Con van xin Mẹ, rủ tình lắng nghe. Con đang u sầu Mẹ thương chữa bầu. Để con mãi mãi được sống yên vui trên quê Trời, với Mẹ

2. Trần gian, lắm cơn lụy phiền, Xin Mẹ nhân hiền, phù giúp đỡ nâng. Đời con, tựa như chiếc lá, vật vờ trong mưa Mẹ ơi. con dám xin Mẹ, rủ thương đưa về cõi Trời, Chớ còn bao lâu sống giữa chợ đời, con sợ ngày, mất Mẹ.