CA KHÚC VỀ BÊN MẸ
Lm. Trọng Nhân

ĐK: Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La Vang có Mẹ hiển linh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy linh sáng chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Cùng cất cao lời kính mừng Mẹ La Vang. Bắc Trung Năm chung một niềm tin. Bắc Trung Nam có Mẹ hiển linh. Muôn con tim chung một tâm tình. Ngợi ca tung hô Danh Mẹ Chúa Trời.

PK: Đại Hội La Vang chúng con ghi nhớ ơn Mẹ. Về trong tin yêu chúng con dâng lên Mẹ yêu dấu. Lời kinh Mân Côi phá tan u tối rừng sâu. Lời Mẹ năm xưa giúp chúng con kiên vững bên Mẹ.