BÁNH HẰNG SỐNG
Hải LinhÐK. Chúa quá yêu thế trần. Rày nương thân ngày đêm trong hình bánh. Chúa thương con xuống trần. Chờ con đến yêu mến Cha nhân lành. Ôi Chúa, nguồn vui các Thiên Thần. Vì thương yêu con cái nhân gian. Xuống thế dưỡng nuôi kẻ cơ bần. Thần lương giúp tới Quê bình an. Con tin yêu Phép Thánh nhiệm mầu. Uy linh thần thánh kính chầu. Lòng tha thiết mến yêu hết tình. Chúa cả Thiên đình hạnh phúc sinh linh.

1. Thiên Cung thắm xinh Chúa không màng. Vì yêu con người ẩn thân trong hình bánh. Cha mang xuống ơn phúc chan hòa. Này thần lương nguồn sức thiêng phúc bình an.

2. Tha phương sức con chóng hao mòn. Rày Cha ban Thịt Máu Cha Bánh hằng sống. Ơn thiêng xuống nhuần tưới xác hồn. Nguồn yên vui hạnh phúc con đang chờ mong.