CẦU MẸ THƯƠNG XỨ ĐẠO CON
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK: Xin Mẹ thương gìn giữ xứ đạo con. Ban ơn an bình gia đình hạnh phúc. Xin Mẹ thương dìu dắt xứ đạo con. Đoàn kết yêu thương nên chứng nhân Tin Mừng.

1. Với tình Mẹ thương con bước đi vào đời. Đem tình yêu thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Cho dù gian nan sầu thương dâng ngập lối. Có Mẹ chở che con vững tin trong đời.

2. Nắng chiều nhẹ buông đêm tối bao rợn rùng. Cuộc đời con đây xin phó thác Mẹ yêu. Xin Mẹ dủ thương và giơ tay phù giúp. Để cuộc đời con theo Chúa mãi đến cùng.

3. Trước tòa Mẹ đây con thiết tha khấn cầu. Cho Việt Nam con mau thoát cảnh lầm than. Cho người muôn nơi cùng tin yêu một Chúa. Xây dựng trần gian theo ý Cha trên trời.