GIỜ ĐÂY ÊM ÁI
Lm. Vinh Hạnh


1. Giờ đây êm ái nhất cả đời con tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến dâng. Giờ đây êm ái nhất cả đời con. Hết tình con xin kính dâng xác hồn.

ÐK: Ôi Maria này con thiết tha tận hiến cho Mẹ hồn xác tâm tư của con. Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

2. Từ đây con muốn sống đời tận hiến, dứt đường lợi danh tránh thói hư thân. Từ đây con muốn sống đời tận hiến, thương người yêu Chúa mến Mẹ hết lòng.

3. Từ đây con muốn sống trong tình yêu, quyết lòng khinh chê hết các thú vui. Từ đây con muốn sống trong bình yên, mong ngày bay lên sống bên Chúa Trời.

4. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van, giúp lòng con luôn chí khí sắt son. Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van, muôn vàn gian truân quyết không biết sờn.