CA MỪNG MẸ LÊN TRỜI
Nguyên Phong


ĐK. Bà là Ai? ngời sáng như vầng dương, rực rỡ hơn sao trời, hơn vầng trăng tỏa ngời giữa trời đêm vời vợi. Bà là ai? y phục mầu tuyết trắng, là Mẹ vua vinh thắng, ngàn kiếp vẫn nguyên tuyền.

1. Nâng phím tơ đàn, con hát rộn ràng, muôn khúc nhạc vàng, bài ca trìu mến khen chúc Mẹ hiển vinh. Ngàn bao con tim, hòa nhịp thương mến, xin Mẹ dủ tình ban ngàn muôn phúc ân.

2. Trinh nữ uy quyền, hồn xác tinh tuyền, không vướng ưu phiền, nguyện xin phù giúp soi sáng hồn này liên. Ngàn bao gian nan, nguyện xin phó thác, mong Mẹ giữ gìn che chở qua khó nguy.

3. Hồn xác lên trời, ơn Chúa cao vời, trên hết mọi người, đầu thai hồn xác vô nhiễm ơn huyền siêu. Từ bi nhân ái, Mẹ ơi thương đoái, Xin Mẹ dủ tình nay hồn con ngóng trông.