LÒNG MẸ BAO LA
Nguyên phong


1. Khi bóng đêm giăng đầy, hồn con vương thương nhớ, khi tím loang lưng đồi, nỗi sầu dâng ướt mi. Mẹ ơi! lòng con giá lạnh, mỗi khi chiều về nghe hồn thêm bao tái tê. Mẹ ơi! nguyện thương đoái nhìn, quỳ đây mỏi mòn trông chờ tay Mẹ dìu con.

ĐK. Lòng Mẹ bao la, sánh như ngàn đại dương, vẫn mang nặng sầu vương. Bao đêm thầm đếm tội trần gian ngút đầy Mẹ vẫn bên con từng ngày.

2. Hoang vắng xưa một chiều, Mẹ ôm con thổn thức, thân xác con tiêu điều, ôi! lòng Mẹ hắt hiu. Nhìn con lòng Mẹ rối bời, nói sao nên lời can trường nghe như nát tan. Mẹ ơi! lòng con đá vàng, lệ tuôn đôi hàng xin Mẹ thương con ủi an.

3. Xin thứ tha một lần, Mẹ ơi! con lỡ bước, thân xác con phàm trần thơ dại mong thứ tha. Đường xa càng thêm não nề, nỗi đau ê chề nghe hồn dâng thêm tái tê. Mẹ ơi! nguyện thương đoái nhìn, quỳ đây dõi tìm xin Mẹ thương ban bình yên.