MẸ NGHE CON HÁT
Nguyên Phong


ĐK. Mẹ nghe con hát ôi Maria, Nữ vương tuyệt vời ôi Maria, tiếng con vang hòa, Thiên cung bao la, ngàn muôn câu ca. Dù thời gian qua mau, giữa biển đời đớn đau, tin yêu mẹ trước sau, nguyện luôn vững tin một lòng mến yêu tôn thờ.

1. Thao thức canh thâu, hồn con úa sầu, xin chắp đôi tay, giờ đây nguyện cầu tình Mẹ xót thương. Đường xa vạn lý, bao nhiêu nỗi truân chuyên, bao cay đắng ưu phiền xin Mẹ thương luôn giữ gìn.

2. Theo sóng ra khơi, thuyền con tơi bời, như lá chơi vơi, lạc bước giữa đời tìm đâu bến quê? Cuồng phong xô tới, mưa rơi chớp lưng trời, ôi! nói sao nên lời, xin Mẹ đoái thương cho đời.