TIẾN HOA NĂM SẮC
Nguyên Phong


ĐK. Ngàn hoa tươi thắm tiến dâng về Nữ Vương cực sang. Lòng con thảo hiếu kính dâng lên trót cả tâm tình.

1. Đóa hoa trắng ngần như lòng con đây sắt son. Huệ tươi thơm hương tỏa ngát, lòng đơn sơ dâng về trước nhan Thánh Mẹ thương hoài đoàn con.

2. Tím lên mắt buồn ôi! một chiều xưa hắt hiu. Mẹ ôm thân con lạnh giá, đồi hoang sơ kia lộng gió đôi mắt Mẹ u hoài lệ chan.

3. Nắng thưa qua mành tủi sầu dâng cao đớn đau. Dài tay nâng cao nụ biếc, hòa theo câu kinh tình mến dâng đến Mẹ tâm tình đoàn con.

4. Đóa hoa sen lòng giữa bùn nhơ không nhuốm tanh. Tòa thiêng Trinh Vương cực Thánh, ngự trên ngôi cao nhìn xuống thương cõi trần đau khổ lầm than.

5. Mến tin trông cậy suốt đời con đâu dám quên. Tình thơ xanh trên mầu mắt, tuổi xuân dâng trao ngày tháng, như đóa hồng như đời của con.