TRÊN ĐỈNH ĐỒI CANVÊ
Nguyên Phong


1. Xưa trên Can-vê nhìn thân con nhuộm máu đào. Lòng Mẹ đau đớn xiết bao, suối lệ tuôn trào. Tâm tư ngợp thương đau, Mẹ đã thông phần với Chúa. Dâng của lễ hy sinh, chuộc cho thế nhân tội tình.

ĐK. Nay con xin hiệp dâng với Mẹ lên Chúa tình yêu. Tận hiến trót tâm tư hồn thơ mục nát tiêu điều. Nguyện Mẹ dâng lên Chúa lời cầu đoàn con tha thiết. Xin cho được thông phần cùng với lễ dâng toàn thiêu.

2. Xưa trên Can-vê nhìn con nát tan cõi lòng. Đòn roi xé nát xác thân đớn đau muôn phần. Ôm con Mẹ trong tay, nhìn con Mẹ càng tê tái. Trên đồi vắng Can-vê, hoàng hôn tím loang một chiều.

3. Nay dâng thánh lễ đoàn con xin hiệp với Mẹ. Tưởng niệm khi xưa Chúa thương chúng nhân tội tình. Hy sinh chịu thương đau, chuộc lỗi cho toàn thế giới. Mong của lễ con nay, được Cha xuống ơn tràn đầy.