DÂNG MẸ NGÀN HOA
Nhật Minh


1. Mẹ ơi! Con xin dâng lên Mẹ ngàn hoa thắm tươi. Tỏa bay, tỏa bay ngát hương nồng, tiến dâng về Mẹ yêu. Mẹ ơi! Con xin dâng trót cả đời con mến yêu. Nguyện dâng, ngàn hoa với bao tâm tình, kết tràng hoa kính dâng lên.

ĐK. Xin dâng lên Nữ Trinh muôn ơn, xin dâng lên Nữ Trinh dịu dàng, ngàn bông hoa nở tươi. Xin dâng lên Ngai Mẹ trọn đời, muôn câu kinh dâng Mẹ dịu hiền, ngày ngày tiến dâng Mẹ yêu.

2. Mẹ ơi! Con xin dâng bông huệ đẹp xinh trắng trong. Tựa như lòng tinh trắng vô ngần, dẫu bùn lấm chẳng vương. Mẹ như ngôi sao hôm giữa vòm trời cao sáng soi. Đẹp như vầng trăng sáng soi đêm hè. Như tình Mẹ mến thương con.

3. Mẹ ơi! Con xin dâng lên Mẹ bảy hoa thắm tươi. Hợp dâng cùng năm sắc hoa mầu, với ngàn lời tôn vinh. Giờ đây, con xin dâng với lòng thành tâm thiết tha. Nguyện xin Mẹ ban xuống muôn ơn lành. Cho đời con sống an vui.