CÙNG MẸ TRI ÂN CHÚA
Nguyên Nhung


1. Ma-ri-a Mẹ là sao mai sáng ngời Ma-ri-a dìu dắt con trên đường đời Cho con được hân hoan theo Mẹ dâng lời cảm mến Cho con được ca vang chúc tụng muôn ân tình Chúa.

2. Ma-ri-a Mẹ là mẫu gương sáng ngời Luôn vâng nghe Lời Chúa ghi trong tâm hồn Con nay nguyện chuyên chăm theo Mẹ nghe lời yêu mến Con nay nguyện tin yêu suốt đời tuân theo lời Chúa.

3. Ma-ri-a tuyệt diệu như trăng sáng ngời Ma-ri-a từ ái mến thương muôn người Cho con được yêu thương muôn người trong tình bác ái Yêu thương nở hương hoa bay tỏa đến khắp mọi nơi.

ĐK. Xin dâng ngàn lời ca tung hô Chúa đất trời tung hô tung hô với cả thần trí Con (cả thần trí con đây) Xin dâng ngàn lời ca tri ân Chúa muôn đời tri ân tri ân với cả linh hồn con. (cả linh hồn con)