DÂNG LÊN
Sr. Trinh Nguyên


1. Dâng lên là dâng lên Chúa, đây lễ vật thanh khiết nguyện dâng lên là dâng bánh thơm tinh tuyền là lòng thành con kính dâng. Dâng lên là dâng lên Chúa, đây chén rượu thơm ngát nguyện dâng lên, đoàn con thiết tha dâng về Ngài với lòng cảm mến tri ân.

2. Dâng lên cùng dâng lên Chúa những cung đàn chan chứa tình yêu thương, đời con hiến dâng cho tình Ngài là lời ca mến thương. Khi vui cùng dâng lên Chúa, những lúc buồn xin Chúa ủi an con, để con biết yêu trọn cuộc đời, sống đẹp lòng Chúa chí nhân.

(kết) Dâng lên (dâng lên) dâng lên là dâng lên Chúa tình yêu.