NHỚ NGUỒN
Lm. Ân Đức1. Chim có tổ, suối có nguồn con người có tổ có tiên (ơ) con người có tổ có tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra, nước trong nguồn nước vẫn chảy ra

ĐK. Lạy Chúa, là Thượng Đế muôn loài Chúa bậc tổ tiên chúng con. Xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca mừng chúc Dang Ngài, xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca chúc vinh Danh Ngài

2. Suối nhớ nguồn, chim nhớ non con người cũng nhớ tổ tiên (ơ) con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôn con thơ, nâng niu lời ru bú mớm thương cha từng đi sớm về trưa, thương cha từng đi nắng về mưa

3. Công cha tựa núi Thái Sơn nghĩa mẹ như Thái Bình Dương (ơ) nghĩa mẹ như Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đong mồ hôi nước mắt công sinh thành công dưỡng dục con, công cha mẹ cao ngất trời xanh