CẦU CHO GIÁO HỘI
Nguyễn Quang Huy


Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ thương giúp đỡ phù trì cho Giáo Hội chúng con hôm nay: Yêu thương nhau, hiệp nhất một lòng. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ chở che cho chúng con giữ trọn niềm tin: trọn niềm tin yêu Chúa. Lạy Mẹ Ma-ri-a, xưa Mẹ đã từng giúp đỡ gia đình trong tiệc cưới Ca-na. Nay con xin Mẹ hãy chở che giúp đỡ Giáo Hội: mọi người đoàn kết thương nhau. Mẹ, Mẹ ơi xin cứu giúp Giáo Hội. Nguyện Mẹ thương dìu dắt cho Giáo Hội: Ơn hiệp nhất.