ThanhCaVN: Đúng rồi đó bạn. Bạn gửi MP3 hoặc link YouTube bài hát, BQT sẽ đăng lên Website để chia sẻ cùng ACE.
minhcach: mình muốn tải bài hát lên trang thì phải gửi qua Mail của trang rồi BQT sẽ đăng giúp cho ah?
{}: 20
ThanhCaVN: muoimengiuadoi - bạn vui lòng gửi file bài hát đền email chính của Website nhé!
muoimengiuadoi: mình muốn upload nhạc lên trang web này thì làm ntn ah?
ThanhCaVN: Chào bạn, vì để an toàn, Website không để chức năng tự đăng nhạc, nếu muốn chia sẻ nhạc vui lòng gửi đến email của BQT. Địa chỉ email ở dưới cùng Website.
Trường'G' Sinh'S': Message
Trường'G' Sinh'S': Tải nhạc Trên web này như nào vy
ThanhCaVN: Mong bạn thông cảm vì chậm phản hồi yêu cầu của bạn.
ThanhCaVN: Khi bị dừng ở bài hát nào, bạn xóa bài đó khỏi List vì có khả năng bị lỗi bài đó, nên không phát liên tục.
ThanhCaVN: Chào bạn tamtrithien, Playlist Trang Nghe Nhạc chỉ phát liên tục các bài MP3, nếu trong List có MP4 hoặc YouTube sẽ bị lỗi.
tamtrithien: Xin admin cho tôi hỏi, vì sao playlist tôi đã tải từ ThanhCaVN không thể phát liên tục từ đầu đến cuối, xin admin giải quyết giùm, cảm ơn nhiều