{}: 20
ThanhCaVN: muoimengiuadoi - bạn vui lòng gửi file bài hát đền email chính của Website nhé!
muoimengiuadoi: mình muốn upload nhạc lên trang web này thì làm ntn ah?
ThanhCaVN: Chào bạn, vì để an toàn, Website không để chức năng tự đăng nhạc, nếu muốn chia sẻ nhạc vui lòng gửi đến email của BQT. Địa chỉ email ở dưới cùng Website.
Trường'G' Sinh'S': Message
Trường'G' Sinh'S': Tải nhạc Trên web này như nào vy
ThanhCaVN: Mong bạn thông cảm vì chậm phản hồi yêu cầu của bạn.
ThanhCaVN: Khi bị dừng ở bài hát nào, bạn xóa bài đó khỏi List vì có khả năng bị lỗi bài đó, nên không phát liên tục.
ThanhCaVN: Chào bạn tamtrithien, Playlist Trang Nghe Nhạc chỉ phát liên tục các bài MP3, nếu trong List có MP4 hoặc YouTube sẽ bị lỗi.
tamtrithien: Xin admin cho tôi hỏi, vì sao playlist tôi đã tải từ ThanhCaVN không thể phát liên tục từ đầu đến cuối, xin admin giải quyết giùm, cảm ơn nhiều
ThanhCaVN: Chào bạn, bạn gửi bài hát đến email của Website (
Vinh Sơn: Cho con hỏi Nếu con muốn đăng bài lên Thì đăng ở đâu ạ