PDA

View Full Version : Sinh hoạt Lều Trại Thiếu nhi  1. trò chơi lớn “con rồng – cháu tiên”
  2. Kỹ năng sáng tác cử điệu một bài hát sinh hoạt giáo lý
  3. Trò chơi "Hát nối"
  4. Trò Chơi Cảm Giác
  5. Những trò chơi phạt vui, lý thú
  6. Một số băng reo - bài hát - vũ điệu có ý hướng