PDA

View Full Version : Kinh nguyện 1. Giờ kinh hằng ngày
 2. CÁC KINH THIẾU NHI
 3. Giờ Thánh Dành Cho Thiếu Nhi
 4. Điều Chúa Dạy
 5. Kinh học sinh
 6. bài thơ dâng ngày
 7. Em Tập Cất Cao Giọng Để Ca Tụng Chúa....
 8. LỜI NGUYỆN
 9. Ði Bên Thầy Giêsu Trên Ðường Thánh Giá
 10. Kinh thiếu nhi.
 11. Kinh Mân Côi
 12. Viết Cho Những Em Nhỏ
 13. CÁC KINH CẦN ĐỌC
 14. Mời Bạn Vào Đọc Kinh 15 LỜI NGUYỆN Mỗi Ngày
 15. Mời Bạn Vào Đọc Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa Mỗi Ngày
 16. Mời Anh Chị em Vào Đọc Kinh Mỗi Ngày !
 17. Giờ Chia Sẻ Bên Nhau 1
 18. Giờ Chia Sẻ Bên Nhau 2
 19. Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần
 20. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE
 21. TUẦN CỬU NHẬT XIN HOA QUẢ CHÚA THÁNH THẦN
 22. Kinh DÂNG TÌNH YÊU CHO CHÚA HÀI ĐỒNG
 23. Kinh Bởi Lời - Kinh Vực Sâu
 24. Giờ Cầu Nguyện
 25. Lần hạt lòng thương xót Chúa
 26. 14 Chặng Đường Thánh Giá
 27. Giờ Kinh 14 Chặng Đường Thánh Giá
 28. Giờ Kinh 15 Kinh Nguyện
 29. Kinh Truyền Tin
 30. kinh Nữ Vương Thiên Đàng
 31. Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN :
 32. Gio Kinh Long Thuong Xot
 33. Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng Sáu
 34. Hạnh Các Thánh Tháng 7
 35. Hạnh Các Thánh – Tháng 9
 36. Hãy Nâng Tâm Hồn Lên - Tháng 9
 37. Hạnh Các Thánh – Tháng 10
 38. Hạnh Các Thánh – Tháng 11
 39. Hạnh Các Thánh Tháng Mười Hai
 40. Hạnh Các Thánh Tháng 1
 41. Tám Mối Phúc Của Ma Quỷ
 42. Danh ngôn Thánh John Mary Vianney (cha sở xứ Ars)
 43. Tuyệt Vời Biết Bao Tình Mẹ
 44. Lời Kinh Cuộc Đời
 45. LỤC BÁT MÂN CÔI
 46. ƠN TA ĐỦ CHO CON
 47. Dạy thiếu nhi cầu nguyện để được tha thứ
 48. Lời nguyện cho năm học mới
 49. †.†.†.Chương Trình Đọc Kinh Tháng Sáu-2018.†.†.† ( .»†«. Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ..»†«. )
 50. Lời cầu nguyện trước dịp thi cử
 51. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng