PDA

View Full Version : Tranh về Giáo lý Công GiáoPages : [1] 2

 1. Câu chuyện thứ 01
 2. Câu chuyện thứ 02
 3. Câu chuyện thứ 03
 4. CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
 5. Câu chuyện thứ 04
 6. Thiếu nhi:Kinh thánh bằng hình CN 6 ps
 7. Câu chuyện thứ 05
 8. Câu chuyện thứ 06
 9. Câu chuyện thứ 07
 10. Ảnh về các Thánh nam nữ
 11. Câu chuyện thứ 08
 12. Ảnh về Chúa phục sinh.
 13. Câu chuyện thứ 09
 14. Câu chuyện thứ 10
 15. Thiếu nhi: kinh thánh bằng hình Lễ CHÚA LÊN TRỜI
 16. Câu chuyện thứ 11
 17. Thiếu nhi: kinh thánh bằng hình Lễ Chúa TT hiện xuống
 18. Câu chuyện thứ 12
 19. Thiếu nhi: Kinh thánh bằng hình Lễ Chúa Ba Ngôi
 20. 40 Câu hỏi về Thánh lễ
 21. Thờ Kính Thánh Tâm Chúa
 22. Thiếu nhi: kinh thánh bằng hình Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 23. 40 giây lời Chúa
 24. Tuyệt Vời ... Các Thánh .......
 25. 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ
 26. LẦN HẠT MÂN CÔI
 27. Hiểu biết Chúa Giêsu đích thật là hiểu biết bằng con tim
 28. Câu chuyện thứ 13
 29. Câu chuyện thứ 14
 30. Câu chuyện thứ 15
 31. Câu chuyện thứ 16
 32. Câu chuyện thứ 17
 33. Câu chuyện thứ 18
 34. Câu chuyện thứ 19
 35. Câu chuyện thứ 20
 36. Câu chuyện thứ 21
 37. Câu chuyện thứ 22
 38. Câu chuyện thứ 23
 39. Câu chuyện thứ 24
 40. Câu chuyện thứ 25
 41. Câu chuyện thứ 26
 42. Câu chuyện thứ 27
 43. Câu chuyện thứ 28
 44. Câu chuyện thứ 29
 45. Câu chuyện thứ 30
 46. Câu chuyện thứ 31
 47. Ôi..Ngài Đẹp Biết Bao ....!
 48. Con Yêu Chúa
 49. Con Yêu Mẹ
 50. Con Yêu các Thánh
 51. Tháng Mân Côi
 52. ALICIA, CHỨNG NHÂN KITÔ
 53. LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
 54. CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (NĂM B)
 55. 40 GIÂY LỜI CHÚA
 56. Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua ( Năm B)
 57. Chúa Giêsu với Trẻ Em
 58. hình ảnh Giáng sinh...
 59. 40 giay loi chua - Chúa Nhật V Thường Niên C - Họ bỏ hết mọi sự đi theo Người
 60. 40 giay loi chua - Chúa Nhật VI Thường Niên - Phần thưởng trên trời thật lớn lao
 61. 40 giay loi chua - Chúa Nhật I Mùa Chay - C - Chớ thử thách Thiên Chúa
 62. Truyện Tranh Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 63. 40 giay loi chua - Chúa Nhật II Mùa Chay - C - Đây là Con Ta Yêu Dấu
 64. 40 giay loi chua - Chúa Nhật III Mùa Chay - Nếu không sám hối cũng sẽ chết y như vậy
 65. Đàng Thánh Giá - Via Dolorosa
 66. 40 giay loi chua - Chúa Nhật IV Mùa Chay - Người Cha nhân hậu
 67. 40 giay loi chua - Chúa Nhật V Mùa Chay - Đừng phạm tội nữa!
 68. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá - Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 69. 40 giay loi chua - Chúa Nhật II PS - Phúc cho người không thấy mà tin!
 70. 40 giây lời Chúa - Chúa Nhật III PS - Anh có yên mến Thày không ?
 71. 40 giay loi chua - Chúa Nhật IV PS - Không bao giờ chúng phải diệt vong!
 72. 40 giây lời Chúa - Chúa Nhật V PS - Thuơng yêu nhau
 73. 40 giây lời Chúa - Chúa Nhật VI PS - Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy
 74. 40 giây Lời Chúa - Lễ Thăng Thiên
 75. 40 giây Lời Chúa - Lễ Hiện Xuống
 76. 40 giây Lời Chúa - Lễ Chúa Ba Ngôi
 77. 40 giây Lời Chúa - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Mọi người ăn và được no nê.
 78. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XI Thường Niên C: Lòng tin đã cứu con
 79. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XII Thường Niên C: Đấng Ki-tô của Thiên Chúa
 80. 40 giây Lời Chúa - CN XIII TN C: Hãy đi loan báo Triều Đại của Thiên Chúa
 81. 40 giây Lời Chúa - CN XIV C - Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời
 82. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XV Thường Niên C: Ai là người thân cận ?
 83. Hình bìa và lời giới thiệu truyện tranh
 84. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XVI Thường Niên C: Phần Tốt Nhất
 85. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XVII Thường Niên C: Ai xin sẽ được
 86. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: Đời Sống không lệ thuộc vào của cải
 87. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XIX Th. Niên C: Đầy tớ có phúc
 88. 40 giây Lời Chúa - Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 89. 40 giây Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8
 90. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXI Thường Niên C: Khung cửa hẹp
 91. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXII Thường Niên C: Hãy mời người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù
 92. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXII Thường Niên C: Từ bỏ hết mọi thứ
 93. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXIV Thường Niên C: Chung vui với tôi
 94. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXV TN - C: Thiên Chúa hay tiền của
 95. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVI TN - C: Phú hộ & La-da-rô
 96. Hình cartoon về Chúa Jesus
 97. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Nếu anh em có lòng tin
 98. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Lòng tin đã cứu chữa anh
 99. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXIX TN - C: Cầu Nguyện Luôn Luôn
 100. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXX TN - C: Ai hạ mình sẽ được nâng lên
 101. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXXI TN - C: Ơn Cứu Độ đến cho nhà này
 102. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXXII TN - C: Thiên Chúa của kẻ sống
 103. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII TN - C: Lòng Kiên Trì
 104. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIV TN - C: Chúa Kytô Vua
 105. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Vọng - A: Hãy Tỉnh Thức!
 106. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Vọng - A: Nước Trời Đã Đến Gần
 107. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
 108. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật III Mùa Vọng - A : Thầy có thật là Đấng phải đến ?
 109. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
 110. 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật IV Mùa Vọng - A : Thiên Chúa ở với chúng ta
 111. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
 112. 40 giây Lời Chúa - Lễ Chúa Giáng Sinh
 113. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Thánh Gia: Trốn sang Ai Cập
 114. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Lễ Giáng Sinh
 115. 40 Giây Lời Chúa - Lễ Hiển Linh: Chúng tôi đến bái lạy Ngườ
 116. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Lễ Hiển Linh
 117. 40 giây Lời Chúa - CN Chúa Chịu Phép Rửa - A: Giữ Đức Công Chính
 118. 40 giây Lời Chúa - CN II Thường Niên A - Chiên Thiên Chúa
 119. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 2 TN
 120. 40 giây Lời Chúa - CN III Thường Niên A: Kẻ lưới Ngườ
 121. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 3 TN
 122. 40 giây Lời Chúa - CN IV Thường Niên A: Phúc cho những ai...
 123. Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 4 TN
 124. 40 giây Lời Chúa - CN V Thường Niên A: Muối & Ánh Sáng
 125. 40 giây Lời Chúa - CN VI Thường Niên A: Thầy bảo cho anh em..
 126. 40 giây Lời Chúa - CN VII Thường Niên A: Yêu thương kẻ thù
 127. 40 giây Lời Chúa - CN VIII Thường Niên A: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
 128. 40 giây Lời Chúa - CN IX Thường Niên A: Ý Muốn của Cha Thầy
 129. 40 giây Lời Chúa - CN I Mùa Chay - A: Chớ thử thách Thiên Chúa
 130. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 1 Mùa Chay
 131. 40 giây Lời Chúa - CN II Mùa Chay - A: Con Ta Yêu Dấu
 132. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 2 Mùa Chay
 133. 40 giây Lời Chúa - CN III Mùa Chay - A: Nước đem lại sự sống
 134. Thiếu nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 3 Mùa Chay
 135. 40 giây Lời Chúa - CN IV Mùa Chay - A: Thưa Ngài: Tôi Tin
 136. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 4 Mùa Chay
 137. 40 giây Lời Chúa - CN V Mùa Chay - A: Sự Sống và Sự Sống Lạ
 138. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Lá: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 139. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN lễ lá
 140. 40 giây Lời Chúa - Vọng Phục Sinh: Người đã trỗi dậy
 141. 40 giây Lời Chúa - CN Phục Sinh: Gioan thấy và tin
 142. 40 giây Lời Chúa - CN Phục Sinh: Họ nhận ra Người
 143. 40 giây Lời Chúa - CN II Phục Sinh: Phúc cho ai không thấy mà tin
 144. 40 giây Lời Chúa - CN III Phục Sinh: Họ nhận ra Người
 145. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 3 Phục Sinh
 146. 40 giây Lời Chúa - CN IV Phục Sinh: Tôi là cửa
 147. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 4 Phục Sinh
 148. 40 giây Lời Chúa - CN V Phục Sinh: Thầy là con đường
 149. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 5 Phục Sinh
 150. 40 giây Lời Chúa - CN VI Phục Sinh: Nếu yêu mến Thầy
 151. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Thăng Thiên: Thầy ở cùng anh em
 152. Thiếu nhi:Kinh Thánh bằng hình CN Chúa Thăng Thiên
 153. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Hiện Xuống
 154. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 155. Truyện Các Thánh Trong Tháng 6
 156. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Chúa Ba Ngôi
 157. 24 Tháng Sáu _ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 158. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 159. 40 giây Lời Chúa - CN XIV Năm A: Hãy Đến Cùng Tôi
 160. Thiếu nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 14 TN
 161. 40 giây Lời Chúa - CN XV Năm A: Người Gieo Giống
 162. 40 giây Lời Chúa - CN XVI Năm A: Dụ Ngôn Cỏ Lùng
 163. Thiếu nhi: Thánh Kinh bằng hình CN 16 TN
 164. 40 giây Lời Chúa - CN XVII Năm A: Nước Trời
 165. 40 giây Lời Chúa - CN XVII Năm A: Nước Trời
 166. 40 giây Lời Chúa - CN XVIII Năm A: Ai nấy ăn và được no nê
 167. 40 giây Lời Chúa - CN XIX Thường Niên - A: Đừng Sợ
 168. BÔNG HOA DÂNG MẸ (5)
 169. Ngày 15-8: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 170. 40 giây Lời Chúa - CN XX Thường Niên - A: Lòng Tin
 171. 40 giây Lời Chúa - CN XXI Thường Niên - A: Thầy là Đấng Ki-tô
 172. 40 giây Lời Chúa - CN XXII Thường Niên - A: Vác thập giá
 173. Thiếu nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 22 TN
 174. 40 giây Lời Chúa - CN XXIII Thường Niên - A: Thây ở giữa họ
 175. Đức Mẹ xứ Pontmain ( Pháp )
 176. 40 giây Lời Chúa - CN XXIV Thường Niên - A: Tha Thứ
 177. 40 giây Lời Chúa - CN XXV Thường Niên - A: Thợ làm vườn nho
 178. 40 giây Lời Chúa - CN XXVI Thường Niên - A: Người con vâng lời
 179. Thiếu Nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 26 TN
 180. 40 giây Lời Chúa - CN XXVII Thường Niên - A: Đá Góc Tường
 181. 40 giây Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
 182. Thiếu Nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 27 TN
 183. 40 giây Lời Chúa - CN XXVIII Thường Niên - A: Mời Hết Dự Tiệc Cưới
 184. Thiếu Nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 28 TN
 185. 40 giây Lời Chúa - CN XXIX Thường Niên - A: Trả về Chúa những gì thuộc về Chúa
 186. Thiếu Nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 29 TN
 187. 40 giây Lời Chúa - CN XXX Thường Niên - A: Điều Răn Lớn Nhất
 188. 40 giây Lời Chúa - Khánh Nhật Truyền Giáo - A: Làm cho muôn dân trở thành môn đệ
 189. Thiếu nhi:Kinh Thánh bằng hình CN 30 TN
 190. 40 giây Lời Chúa - CN XXXI Thường Niên - A: Họ Nói Mà Không Làm
 191. 40 giây Lời Chúa - CN XXXII Thường Niên - A: Chú Rể kia rồi - Ra đón đi!
 192. Thiếu Nhi:Thánh Kinh bằng hình CN 32 TN
 193. 40 giây Lời Chúa - CN XXXIII Thường Niên - A: Vào hưởng niềm vui của chủ anh
 194. 40 giây Lời Chúa - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 195. 40 giây Lời Chúa - CN XXXIV Thường Niên - A: Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển
 196. 40 giây Lời Chúa - CN I Mùa Vọng - B: Phải canh thức
 197. 40 giây Lời Chúa - CN II Mùa Vọng - B: Dọn đường cho Chúa
 198. 40 giây Lời Chúa - CN III Mùa Vọng - B: Có một vị ở giữa các ông
 199. 40 giây Lời Chúa - CN IV Mùa Vọng - B: Sinh Một Con Trai
 200. 40 giây Lời Chúa - Giáng Sinh Lễ Đêm 24 tháng 12
 201. 40 giây Lời Chúa - Giáng Sinh Lễ Rạng Đông ngày 25 tháng 12
 202. 40 giây Lời Chúa - Giáng Sinh Lễ Ban Ngày ngày 25 tháng 12
 203. 40 giây Lời Chúa - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 tháng Giêng
 204. 40 giây Lời Chúa - Lễ Hiển Linh: Chúng tôi đến bái lạy Người
 205. 40 giây Lời Chúa - CN II Thường Niên - B: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia
 206. 40 giây Lời Chúa - CN III Thường Niên - B: Sám hối và tin vào Tin Mừng
 207. 40 giây Lời Chúa - CN IV Thường Niên - B: Người giảng dạy như Đấng có uy quyền
 208. 40 giây Lời Chúa - CN V Thường Niên - B: Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau
 209. 40 giây Lời Chúa - CN VI Thường Niên - B: Chứng phong hủi biến khỏi anh
 210. 40 giây Lời Chúa - CN VII Thường Niên - B: Con Người có quyền tha tội
 211. 40 giây Lời Chúa - CN I Mùa Chay - B: Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ
 212. 40 giây Lời Chúa - CN II Mùa Chay - B: Đây là Con Ta yêu dấu
 213. 40 giây Lời Chúa - CN III Mùa Chay - B: Trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại
 214. 40 giây Lời Chúa - CN IV Mùa Chay - B: Thế gian được cứu độ nhờ Người
 215. 40 giây Lời Chúa - CN V Mùa Chay - B: Hạt lúa chết đi mới sinh nhiều hạt khác
 216. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Lá - B
 217. Đàng Thánh Giá - Via Dolorosa ( Thứ Sáu Tuần Thánh)
 218. Tiệc Ly - Thứ Năm Tuần Thánh
 219. Thứ Bảy Tuần Thánh: Ngôi Mộ Trống
 220. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Vọng Phục Sinh - B
 221. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Phục Sinh Buổi Sáng
 222. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Phục Sinh Buổi Chiều
 223. 40 giây Lời Chúa - CN II Phục Sinh - B: Phúc cho người không thấy mà tin
 224. 40 giây Lời Chúa - CN III mùa Phục Sinh - B: Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi sống lại từ cỏi chết
 225. 40 giây Lời Chúa - CN IV mùa Phục Sinh - B: Mục tử Nhân Lành
 226. 40 giây Lời Chúa - CN V mùa Phục Sinh - B: Thày là cây nho - anh em là cành
 227. 40 giây Lời Chúa - CN VI mùa Phục Sinh - B: Tình thương cao cả
 228. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Thăng Thiên
 229. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Hiện Xuống
 230. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Chúa Ba Ngôi
 231. 40 giây Lời Chúa - CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 232. 40 giây Lời Chúa - CN 11 Thường Niên - B: Hạt giống nhỏ nhất trở nên cây lớn nhất
 233. 40 giây Lời Chúa - Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 234. 40 giây Lời Chúa - Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 235. 40 giây Lời Chúa - CN XIII Thường Niên - B: Này bé, chổi dậy đi!
 236. 40 giây Lời Chúa - CN XIVThường Niên - B: Ngoại trừ quê quán mình
 237. 40 giây Lời Chúa - CN XVThường Niên - B: Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai
 238. 40 giây Lời Chúa - CN XVI Thường Niên B: Bầy chiên không người chăn
 239. 40 giây Lời Chúa - CN XVII Thường Niên B: Đức Giêsu phân phát cho những người ngồi đó
 240. 40 giây Lời Chúa - CN XVIII Thường Niên B: Sẽ không bao giờ đói khát
 241. 40 giây Lời Chúa - CN XIX Thường Niên B: Bánh Hằng Sống
 242. 40 giây Lời Chúa - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (năm C)
 243. 40 Giây Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro
 244. 40 giây Lời Chúa- Mùa Phục Sinh
 245. Tâm sự chiếc tách trà
 246. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Truyền thuyết hoa hồng
 247. Slides : Hãy sống như trẻ thơ
 248. Những bông hoa nhỏ
 249. Slides : Những Kiến Trúc Kỳ Lạ
 250. MỘT SỐ TÁC PHẨM HỘI HOẠ CỦA SR. TÊRÊSA UYÊN LY