PDA

View Full Version : Lời bài hát Thiếu nhiPages : [1] 2

 1. Các Bài Hát Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
 2. Bài hát thiếu nhi
 3. BẠN NÀO CẦN BÀI HÁT THIẾU NHI VÀO ĐÂY YÊU CẦU
 4. bài hát:LÀ YÊU THẦY
 5. Chúa mời chúng ta (sưu tầm)
 6. Các bài hát chủ đạo trong phong trào TNTT
 7. Nào ta hãy mừg vui (sưu tầm)
 8. Chúa phục sinh
 9. Bài hát Dựng Lều Lên
 10. Bài hát: NGƯỜI LÊN TRỜI
 11. Bài hát:ĐI LOAN BÁO
 12. NHẠC THIẾU NHI Encore
 13. Bài hát: NHÂN DANH (Lễ Chúa Ba ngôi)
 14. Thiếu nhi yêu Chúa.
 15. Bài hát: BIỂN SÓNG VÂNG NGHE
 16. CÁC BẢN NHẠC LỄ CHÚA NHẬT
 17. Chúa là mục tử.
 18. Tìm Dùm QH PDF always with you
 19. Bài ca các ngành
 20. Của lễ con dâng
 21. Con tin Một Chúa Ba Ngôi
 22. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
 23. Đất tốt - Chủ Nhật XV thường niên A
 24. Hãy để mọc lên - Chủ Nhật XVI thường niên A
 25. Ngọc quý - Chủ nhật XVII thường niên A
 26. Năm chiếc bánh - Chủ nhật XVIII thường niên A
 27. Có Chúa ta được bình an - CN XIX Thường niên A
 28. Mạnh tin - Chủ nhật XX Thường niên A
 29. Chìa Khóa Phêrô - Chủ nhật XXI thường niên A
 30. Từ bỏ mình đi - Chủ nhật XXII thường niên A
 31. Sửa dạy và tha thứ - Chủ nhật XXIII Thường niên A
 32. Tha thứ cho nhau - Chủ nhật XXIV Thường niên A
 33. Ngày khai trường
 34. Ngày đầu năm học
 35. Chào năm học mới
 36. Đẹp như trăng rằm
 37. Một cánh hoa trăng
 38. Ngày Trung Thu
 39. Như ánh trăng rằm
 40. Như một vầng trăng
 41. Rước đèn tỏa sáng
 42. Trăng ơi là bạn
 43. Trăng thu
 44. Trung thu dâng Chúa
 45. Trời cao hơn đất - Chủ nhật XXV thường niên A
 46. Vào nước Trời - Chủ nhật XXVI thường niên A
 47. Ô kìa vườn nho - Chủ nhật XXVII thường niên A
 48. Dự tiệc cưới - Chủ nhật XXVIII thường niên A
 49. Thiên Chúa tối cao - Chủ nhật XXIX thường niên A
 50. Mến Chúa yêu người - Chủ nhật XXX thường niên A
 51. Môn đệ Chúa - Chủ nhật XXXI thường niên A
 52. Người khôn - Chủ nhật XXXII thường niên A
 53. Người trung tín - Chủ nhật XXXIII thường niên A
 54. Chúa Kitô Vua vũ trụ - Chủ nhật XXXIV thường niên A
 55. Cám ơn Thầy Cô
 56. Nhớ ơn Thầy Cô
 57. Bông hoa của Thầy Cô
 58. Đi về Bêlem
 59. Nhìn trời cao
 60. Chúa Hài Nhi
 61. Ba ông vua
 62. Đấng cứu thế
 63. Về hang đá
 64. Quà Giáng Sinh
 65. Vinh Danh Chúa
 66. Khúc ca Hiển Linh
 67. Đêm hồng ân
 68. Cho em mùa Xuân
 69. Chúc mừng năm mới
 70. Mùa Xuân đến
 71. Xuân của em
 72. Xuân đến rồi
 73. Xuân ơi
 74. Chúc mừng Xuân mới
 75. Xuân thiếu nhi
 76. Vũ khúc ngày Xuân
 77. Bài hát sinh hoạt - CNI Mùa Chay năm B
 78. Bài hát sinh hoạt - CNII Mùa Chay năm B
 79. Bài hát sinh hoạt - CNIII Mùa Chay năm B
 80. Bài hát sinh hoạt - CNIV mùa Chay năm B
 81. Bài hát sinh hoạt - CNV mùa Chay năm B
 82. Bài Hát Sinh Hoạt Thiếu Nhi
 83. Bài Hát Sinh Hoạt Thiếu Nhi
 84. Bài hát sinh hoạt - CN lễ Lá năm B
 85. Bài hát sinh hoạt - CN Phục Sinh năm B
 86. Bài hát sinh hoạt - CN II Phục Sinh năm B
 87. Bài hát sinh hoạt - CN III Phục Sinh năm B
 88. Bài hát sinh hoạt - CN IV Phục Sinh năm B
 89. Bài hát sinh hoạt - CN V Phục Sinh năm B
 90. Bài hát sinh hoạt - CN VI Phục Sinh năm B
 91. Bài hát sinh hoạt - Lễ Thăng Thiên năm B
 92. Bài hát sinh hoạt - Lễ Hiện Xuống năm B
 93. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ - Lm.Nguyễn Duy
 94. Bài hát sinh hoạt - CN 13 thường niên năm B
 95. Bài hát sinh hoạt - CN 14 thường niên năm B
 96. Bài hát sinh hoạt - CN 15 thường niên năm B
 97. Bài hát sinh hoạt - CN 16 thường niên năm B
 98. Bài hát sinh hoạt - CN 17 thường niên năm B
 99. Bài hát sinh hoạt - CN 18 thường niên năm B
 100. Bài hát sinh hoạt - CN 19 thường niên năm B
 101. Bài hát sinh hoạt - CN 20 thường niên năm B
 102. Bài hát sinh hoạt - CN 21 thường niên năm B
 103. Bài hát sinh hoạt - CN 22 thường niên năm B
 104. Bài hát sinh hoạt - CN 23 thường niên năm B
 105. Bài hát sinh hoạt - CN 24 thường niên năm B
 106. Bài hát sinh hoạt - CN 25 thường niên năm B
 107. Bài hát sinh hoạt - CN 26 thường niên năm B
 108. Bài hát sinh hoạt - CN 27 thường niên năm B
 109. Bài hát sinh hoạt - CN 28 thường niên năm B
 110. Bài hát sinh hoạt - CN 29 thường niên năm B
 111. Bài hát sinh hoạt - CN 30 thường niên năm B
 112. Bài hát sinh hoạt - CN 31 thường niên năm B
 113. Bài hát sinh hoạt - CN 32 thường niên năm B
 114. Bài hát sinh hoạt - CN 33 thường niên năm B
 115. Bài hát sinh hoạt - CN I mùa Vọng năm C
 116. Bài hát sinh hoạt - CN II mùa Vọng năm C
 117. Bài hát sinh hoạt - CN III mùa Vọng năm C
 118. Bài hát sinh hoạt - CN IV mùa Vọng năm C
 119. Bài hát sinh hoạt - Đêm đông
 120. Bài hát sinh hoạt - Noel vui
 121. Bài hát sinh hoạt - Lễ Hiển Linh
 122. Bài hát sinh hoạt - Lễ Thánh Gia Thất
 123. Bài hát sinh hoạt - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
 124. Bài hát sinh hoạt - Chủ nhật II thường niên năm C
 125. Bài hát sinh hoạt - Chủ nhật III thường niên năm C
 126. Bài hát sinh hoạt - Chủ nhật IV thường niên năm C
 127. Chúc tân xuân này
 128. Chúc Xuân
 129. Mùa Xuân đến rồi
 130. Mừng Xuân
 131. Bài hát sinh hoạt - Chủ nhật V thường niên năm C
 132. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật I mùa Chay năm C
 133. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật II mùa Chay năm C
 134. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật III mùa Chay năm C
 135. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật IV mùa Chay năm C
 136. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật V mùa Chay năm C
 137. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật Lễ Lá năm C
 138. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật Phục Sinh năm C
 139. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật II Phục Sinh năm C
 140. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật III Phục Sinh năm C
 141. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật IV Phục Sinh năm C
 142. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật V Phục Sinh năm C
 143. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật VI Phục Sinh năm C
 144. Bài hát sinh hoạt - Chủ Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm C
 145. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C
 146. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VI thường niên năm C
 147. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VII thường niên năm C
 148. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN VIII thường niên năm C
 149. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN IX thường niên năm C
 150. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN X thường niên năm C
 151. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XI thường niên năm C
 152. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XII thường niên năm C
 153. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIII thường niên năm C
 154. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIV thường niên năm C
 155. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XV thường niên năm C
 156. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVI thường niên năm C
 157. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVII thường niên năm C
 158. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XVIII thường niên năm C
 159. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XIX thường niên năm C
 160. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XX thường niên năm C
 161. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXI thường niên năm C
 162. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXII thường niên năm C
 163. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXIII thường niên năm C
 164. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXIV thường niên năm C
 165. Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXV thường niên năm C
 166. Người ăn mày - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVI thường niên năm C
 167. Xin làm đầy tớ - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVII thường niên năm C
 168. Mười người cùi - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXVIII thường niên năm C
 169. Bóng Trăng Tròn Tròn ( Nhạc sinh hoạt trung thu)
 170. Mẹ Mênh Mông Trăng Rằm ( Nhạc sinh hoạt trung thu)
 171. Nói Nhỏ Trăng Nghe ( nhạc sinh hoạt trung thu)
 172. Hai nhân vật - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXX thường niên năm C
 173. Giakêu - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXI thường niên năm C
 174. Biết ơn thầy cô
 175. Nghĩa mẹ tình cô
 176. Kỷ niệm
 177. Ơn thầy cô
 178. Một mai - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXII thường niên năm C
 179. Tận thế - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXIII thường niên năm C
 180. Ta là Vua - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi CN XXXIV thường niên năm C
 181. Đón chờ Chúa - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật I mùa Vọng năm A
 182. Con đường của em - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật II mùa Vọng năm A
 183. Hãy vui mừng - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật III mùa Vọng năm A
 184. Vâng theo lời Chúa - Bài hát sinh hoạt Chủ nhật IV mùa Vọng năm A
 185. Gia đình Thánh - Bài hát sinh hoạt thiếu nhi lễ Thánh Gia
 186. Bánh thiêng bởi Trời
 187. Bài ca thợ gặt
 188. Hãy sẵn sàng
 189. Hãy tỉnh thức
 190. Hãy trở thành
 191. Nầy bạn ơi
 192. Nén bạc Chúa trao
 193. Ngợi ca tình Chúa
 194. Phúc cho ai
 195. Sáng Danh Chúa
 196. Ta khát
 197. Con Số Không_trs
 198. Giữa Đêm Rằm_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 199. Rước đèn_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 200. Tuổi thơ dâng Chúa_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 201. Hiến Tế tuổi học trò_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 202. Lễ dâng tháng hè_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 203. Mong Trung Thu_thb (Nhac thiếu nhi)
 204. Rằm tháng tám_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 205. Tết Trung thu_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 206. Ngàn Lời Ca_thb
 207. Dâng Chúa tuổi hồng_thb
 208. Hiến lễ tuổi hồng_thb
 209. Hiến lễ tuổi thơ_thb
 210. Hiến lễ tuổi xuân_thb
 211. Nốt nhạc yêu thương_trs ( Nhạc thiếu nhi)
 212. Cho đi có phúc hơn_trs ( nhạc thiếu nhi)
 213. Lễ dâng tháng hè_thb ( Nhạc thiếu nhi)
 214. Mẻ cá lạ - CN III Phục Sinh - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 215. Lúa chín đầy đồng thợ gặp thì ít - CN IV Phục Sinh - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 216. Nhận lấy Thánh Thần - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 217. Sáng danh
 218. Ai ban cho - (bài hát sinh hoạt)
 219. Những trái tim sáng ngời (bài hát sinh hoạt)
 220. Ai là mẹ Ta (Bài hát sinh hoạt)
 221. Bác nhà nông (Bài hát sinh hoạt)
 222. Vâng nghe lời Chúa (Bài hát sinh hoạt)
 223. Chắp tay nguyện cầu (Bài hát sinh hoạt)
 224. Ca khen Chúa Trời (Bài hát sinh hoạt)
 225. Ai thắng ai thua (Bài hát sinh hoạt)
 226. Ân tình hòa giải (Bài hát sinh hoạt)
 227. Anh em một nhà (Bài hát sinh hoạt)
 228. Anh chị có thấy (Bài hát sinh hoạt)
 229. Anh em ta (Bài hát sinh hoạt)
 230. Anh em ta về (Bài hát sinh hoạt)
 231. Ánh quang mặt trời (Bài hát sinh hoạt)
 232. Ánh sao phương đông (Bài hát sinh hoạt)
 233. Anh và tôi (Bài hát sinh hoạt)
 234. Người anh em (Bài hát sinh hoạt)
 235. Ánh trăng hòa bình (Bài hát sinh hoạt)
 236. Về quê bao xa (Bài hát sinh hoạt)
 237. Làm quen (Bài hát sinh hoạt)
 238. Tôi (Bài hát sinh hoạt)
 239. Họp mặt (Bài hát sinh hoạt)
 240. Hỏi tên (Bài hát sinh hoạt)
 241. Tin yêu (Bài hát sinh hoạt)
 242. Bài ca dâng tặng (Bài hát sinh hoạt)
 243. Kết vòng (Bài hát sinh hoạt)
 244. Cười (Bài hát sinh hoạt)
 245. Vui họp mặt (Bài hát sinh hoạt)
 246. Giao Duyên (Bài hát sinh hoạt)
 247. Trao nhau (Bài hát sinh hoạt)
 248. Hãy cười lên (Bài hát sinh hoạt)
 249. Làm quen (Bài hát sinh hoạt)
 250. Cho nụ cười (Bài hát sinh hoạt)