PDA

View Full Version : về bài post không có tên tac giả, nguồn,...dominico_dung
13-07-2009, 04:50 PM
Theo quy định của diễn đàn, cũng như đã có hướng dẫn (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?t=469); (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?t=469%29;) vậy đây là lần nhắc nhở kế tiếp mong các thành viên lưu ý, nếu không các bài viết sẽ được chuyển vao mục "Stop" hoặc "Thùng rác".

Thân yêu!