PDA

View Full Version : HaNhi_Maria rước lễ lần đầuHaNhi_Maria
09-08-2009, 02:17 PM
Tạ ơn Chúa:
Đây là hình em rước lễ lần đâu.
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/1-2.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/2-2.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/3.jpg