PDA

View Full Version : THƠ CON GÁI - CON TRAItini
11-08-2009, 04:08 PM
BÀI THƠ CON GÁI.

Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn.
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến lại chuồn mất tiêu.
Con gái là chúa tự kiêu,
Im im... bắt họ phải chiều chết cha.
Con gái là chúa ăn quà,
Lên trường xí muội, về nhà ô mai.
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ... chao ôi đủ điều!
Con gái dễ ghét, dễ yêu,
Dễ vui, dễ giận, dễ liều... "khó ưa"
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười... ngỡ giao thừa pháo ran
Con gái là chúa ăn gian
Chuyên môn liếc trộm mấy chàng ngốc ơi!
Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên.
Con gái là chúa làm duyên
Môi son, má phấn, mắt huyền... dễ kinh!
Con gái coi vậy mà... xinh
Coi vậy mà lại... thông minh nhất đời
Con trai dẫm đất kêu trời
Không có con gái buồn ơi là buồn!

GỬI CON TRAI. :23:

Ừ thì con gái chanh chua
Sao con trai cứ thích đưa đón hoài?
Mỗi lần con gái giận dai
Con trai năn nỉ- con trai dỗ dành
Ừ thì con gái chẳng xinh
Con trai vẫn cứ dập dình làm quen
Ừ thì con gái vô duyên
COn trai " chết" ở mắt huyền đong đưa.
COn gái nói nắng thành mưa
Sao con trai cứ khạo khờ cả tin?
Con trai thương lúm đồng tiền
Con trai nhớ tóc mây hiền xõa vai.
ừ, con gái điệu suốt ngày
Con trai vẫn cứ trồng cây si mà!
Ừ con gái hay ăn quà
Môi hồng chúm chím vẫn là đáng yêu
Ừ thì con gái rất kiêu
Con trai vẫn cứ phải chiều quanh năm
"Con gái đáng ghét muôn phần"
Là con trai muốn nói rằng... đáng yêu!

(sưu tầm)